Films

Filter by criteria


Filter by criteria

from  till 
from  till 
   
Categories


Collections RGDoc.ru  

Title     Duration (min)     Year of Production     Production company     Film director
- distribution RGDOC.RU
Yulia Kiseleva, 60′, 2015, studio RISK
Ksenia Sakharnova, Kirill Sakharnov, 86′, 2012, SugarDocs
Kirill Sakharnov, 68′, 2014, SugarDocs film production, Ethnofund, Soleil film (Austria)
82 ′, 2014, Supernova, Cinefantom
Alexander Zamyslov, 50′, 2015, Television Technology
Askold Kurov, 52′, 2013, The ethno-geograchical research fund
66′, 2015, The Kingdom
Dmitry Vasyukov, 104′, 2013, The Russian Geographical Society
Tatyana Soboleva, 34′, 2013, Tochka Zreniya Studio
Nick Read, 80′, 2013, TV Company Oikumena, Red Zed Films
Vitaly Mansky, 106′, 2015, VERTOV
Vitaly Manskiy, 119′, 2013, Vertov. Real cinema, Hypermarket Film, Saxonia Entertainment GmbH
Vitaly Mansky, 86′, 2014, VERTOV. REALNOE KINO
Vladi Antonevicz, 85 ′, 2015, Vladi Antonevicz for Mockofiction
Galina Krasnoborova, 26 ′, 2015, Vladimir Sokolov for Noviy Kurs Film Studio

First 1 2 3 4
Share page